Programy w szkole

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

W tym roku szkolnym uczniowie klas IV zostaną objęci programem antynikotynowym pt: "Bieg po zdrowie". Będzie on realizowany na wybranych lekcjach przyrody, plastyki, wdżr i godzinach wychowawczych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi celami tego programu dostępnymi na stronie...

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z 15 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informujemy, że:

  • dzieci mogą otrzymywać obiady w szkole na mocy...

Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym

Szanowni Rodzice

W szkole realizowany jest  ,,Program profilaktyki otyłości  i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym” dedykowany dla uczniów  w przedziale wiekowym 7 lat ukończone do 8 – go roku życia oraz 13 lat ukończone do 14 – go roku życia. Nie mając...

NA GÓRĘ