Harmonogram zebrań i dni otwartych

      Zebrania z Rodzicami:

        16 września 2020 r. - spotkanie organizacyjne

       27 stycznia 2021 r. - wywiadówka śródroczna      

      Kwiecień – dla rodziców  klas VIII /egzaminy/

 

     Dni otwarte dla Rodziców:  

         18 listopada 2020 r.

         28 kwietnia 2021 r.

        9 czerwca  2021 r.

NA GÓRĘ