Regulamin

Regulamin rozliczania opłat za obiady dla uczniów

Szkoły Podstawowej NR 29 w Krakowie

 

Zapisy są przyjmowane tylko w stołówce szkolnej. Ucznia należy zapisać osobiście.

 

WPŁATY

Opłata za obiad stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa 10-tego dnia danego miesiąca.

W przypadku nieuiszczenia opłaty, wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.

Wpłaty można dokonywać gotówką na stołówce szkolnej lub przelewem na konto bankowe:

Czekadełko

Bank SANTANDER 

50 1090 2053 0000 0001 4763 9716

 

w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, numer ( przypisany przy zapisie), miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

O wykupie obiadu jednorazowego należy powiadomić kuchnię do godz. 9.00, osobiście lub telefonicznie.

Wysokość opłat za dany miesiąc będzie wywieszana przy jadłospisie pierwszego dnia miesiąca.

 

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic .

W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w danym dniu do godz. 9.00 pod numer telefonu:

695 631 198

lub osobiście u pracownika stołówki.

Dotyczy to również wszelkiego rodzaju wyjść (wycieczki, zielone szkoły, itp.).

Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu w następnym miesiącu.

Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec, kiedy to opłacone obiady należy odebrać w wypadku nieobecności dziecka.

Godziny wydawania obiadów:      11.30 - 13.30

Zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + kompot) = 11 zł

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego

NA GÓRĘ