Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Harcerstwo
  3. Skauci

Skauci

"Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu
Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą
harcerską, opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej oraz
uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest
Skauting Europejski.

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi
środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach:
- zdrowie i sprawność fizyczna,
- zmysł praktyczny,
- kształcenie charakteru,
- zmysł służby,
- życie religijne.

Metoda harcerska dotyczy zatem całego człowieka. Wychowuje dziecko i
nastolatka we wszystkich wymiarach jego osoby, również w wymiarze
chrześcijańskim. Skauting europejski chce przygotować młodego człowieka
do dorosłego życia, stąd zna dobrze swoje miejsce, zawsze pełniąc rolę
pomocniczą w stosunku do rodziny i szkoły.

Oryginalność metody harcerskiej polega bez wątpienia na tym, że jest ona
szkołą działania. Zastęp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa się
wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez:
- obcowanie z przyrodą,
- grę,
- życie w zastępie.

Drugą oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się, "szalony" pomysł
wychowania młodych przez młodych. Z dala od wszelkiej demagogii i dzięki
prawu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za
drugich poprzez spełnianie bardzo konkretnych zadań w zastępie.

Aby stworzyć dobre warunki dla wychowania chłopców i dziewcząt, i
uszanować naturalne zróżnicowanie rozwoju psychofizycznego obu płci,
Stowarzyszenie postanowiło zaproponować rodzicom umieszczenie dziewcząt
w jednostkach żeńskich, a chłopców w jednostkach męskich. Organizowanie
od czasu do czasu wspólnych zajęć pozwala na wzajemne poznanie i
szanowanie drugiego w jego niepowtarzalności i odmienności.

Aby naprawdę dać każdemu to, czego potrzebuje, harcerstwo przystosowało
również swoją metodę do etapów rozwoju młodego człowieka:
- wilczki (8-12 lat),
- harcerki i harcerze (12-17 lat),
- przewodniczki i wędrownicy(powyżej 17 lat).

Zastosowanie tej pedagogiki wymaga poważnej formacji kadry, w którą ruch
nieustannie inwestuje. Młodzi instruktorzy, w wieku między 19 a 25
rokiem życia, uczestniczą minimum rok w pogłębionej formacji osobistej
oraz w jednym lub dwóch obozach szkoleniowych prowadzonych na wysokim
poziomie.

W Krakowie obecnie funkcjonuje męski Szczep św. Brata Alberta oraz
żeński Szczep bł. Anieli Salawy. Prowadzimy zajęcia przy parafii św.
Józefa na Podgórzu dla chłopców i dziewczyn w wieku od 8 do 17 lat.
Więcej informacji można uzyskać na stronie http://krakow.fse.pl "

NA GÓRĘ