Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole
  3. Historia

Historia

Szkoła Podstawowa Nr 29 ma ponad stuletnią tradycję. Jak głosi zapis w kronice pierwszy tzw. "popis roczny szkoły cesarstwa królewskiego" odbył się 28 czerwca 1901r.
Pierwotna siedziba naszej szkoły to budynek przy ul. Limanowskiego, w którym mieściła się szkoła męska i żeńska. Nosiła ona numer 53 i nazywała się powszechna. 
Pomiędzy rokiem 1933-35 nadano jej nowy numer 29. Kolejnej zmiany numeracji dokonano w 1943r. oznaczając ją 27. Do poprzedniego numeru wrócono po wojnie i pozostano przy nim do chwili obecnej. 
Najtrudniejszy okres dla szkoły to lata wojny i okupacji hitlerowskiej. Budynek szkolny został zajęty przez Niemców, natomiast nauka odbywała się w róznych lokalach przy ul. Stromej, Józefińskiej i innych. Do macierzystego budynku powrócono w lutym 1945r. Radość uczniów i nauczycieli nie trwała długo, ponieważ już w czerwcu została zajęta przez oddział sanitarny wojska rosyjskiego. Zajęcia odbywały się więc w budynku szkoły żeńskiej na dwie zmiany. Wraz z powracaniem stabilizacji w życiu społecznym - szkoła również rozpoczęła funkcjonowanie. 
Z powodu trudności lokalowych spowodowanych zwiększającą się liczbą uczniów w 1956r. zaproponowano budowę nowej szkoły. Głownymi inicjatorami był Komitet Rodzicielski i Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej Miejskiej nr 29. 
Powstały Komitet Budowy Szkoły zaczął starania o włączenie budowy w plan inwestycyjny miasta. W dniu 9 czerwca 1957r. nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego. Po dwóch latach prac, 31 maja 1959r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły. Naukę w roku szkolnym 1959/60 rozpoczęto już w nowym budynku. Szkoła Podstawowa męska nr 29 im. Jana Matejki zmieniła swoją siedzibę. 31 maja 1990r. odbyło się wręczenie sztandaru Szkole, ufundowanego przez Rodziców i pracowników Szkoły. 
Mamy nadzieję, że i nasze poczynania znajdą swe miejsce w kronice szkolnej, aby Ci, którzy po nas przyjdą, będą mogli być z nas dumni, tak jak my jesteśmy dumni ze swoich poprzedników.

NA GÓRĘ